Tel.: +48 (0) 94 312 68 01  |  Fax: +48(0)94 312 68 02

aceacm.poland@gmail.com

Wersja językowa:

JAKOŚĆ

Jakość to jeden z fundamentów naszej strategii.

  • na życzenie klienta poddajemy się audytom fakultatywnym
  • od 2000 roku pracujemy w oparciu o certyfikowany System Zarządzania jakością zgodny z PN EN ISO 9001
  • wspomagamy naszych dostawców w doskonaleniu się  dzięki audytom i prowadzeniu  kontroli dostaw materiałów
  • kontrola jakości wyrobu gotowego obejmuje kontrolę wizualną produktu  , 100% test funkcjonalny oraz kontrolę wyrywkową na podstawie akceptowalnego poziomu jakości [AQL]
  • przeprowadzamy testy potwierdzające spełnienie wymagań bezpieczeństwa dla urządzeń elektrotechnicznych wymagających  certfyfikacji  VDE

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY!

Dzięki współpracy z nami  klient może zoptymalizować koszty bez utraty jakości , lepiej  wykorzystać własne zasoby i  skoncentrować się  na własnym  biznesie.

Naszą silną stroną jest możliwość zaproponowania Państwu kompleksowej oferty dostawy produktu  gotowego „pod-klucz”  -  zmontowanego  przetestowanego i zapakowanego  jednostkowo wyrobu.

DESIGN BY Z1LAIKA  I 2019 A.C.E. All Rights Reserved.